Velkommen til Løve Idrætsforening

Lokalrådet

 

Formand

Sven-Åge Westphalen

 

tlf. 42 91 52 88

 

 

 

 

kapwest@pc.dk

 

 

Kasserer

Susanne Riis

 

tlf. 61 38 69 00

 

 

 

 

susanne@riis.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Karina R. Jensen

 

tlf. 51 35 79 48

 

 

 

 

karina_smedegade@hotmail.com

Bestyrelsemedlem

Stine Degn

 

tlf. 22 44 42 97

 

 

 

 

mogens.stine@mail.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Michael Raisa

 

tlf. 58 83 81 79

 

 

 

 

loeve8@live.dk

 

 

 

 

 

 

Lokalrådet blev stiftet i foråret 2007 med det formål at medvirke til områdets udvikling via lokalrådets egne initiativer samt at varetage lokalområdets interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder.

 

Det er gratis at være medlem hos Løve Lokalråd

 

Har du en god idé til et lokalt initiativ eller et problem, du mener vi kan være med til at løse, så kantakt os.

 

I lokalrådet har vi en stille periode, men dog ikke helt uvirksom.

Først og fremmest forsøger vi at holde fast på forbedringen af Løve gadekær. Desværre havde Kalundborg Kommune ikke taget højde for, hvad det ville koste at lave ændringer, som de fik en arkitekt til at præsentere for os, og som vi helt tilbage i foråret 2011 vedtog på et borgermøde ved gadekæret. Det betyder at selv om vi forsat har 170.000 kr. til forbedringer ved vi endnu ikke, hvpor meget vi kan få for pengene. Samtidig har vi nu i tre måneder presset kommunen til at komme med et tilbud på, hvor meget deres egen teknikafdeling kan nå for pengene og samtidig også pointere, at selv om vi har et selvstændigt budget til forbedringer af Løve gadekær, så bør kommunen også tilbyde yderligere midler, da de jo har et vedligeholdelsesbudget også for Løve gadekær.

Selv om kommunikationen er venlig og imødekommende, sker der desværre ikke noget så hurtigt, som vi kunne ønske det. Arbejdet kan dog først gå igang, når SEAS-NVE selv vælger at udskifte den store grimme transformator med en ny og mindre, da vi ellers selv skal betale for det, og så bliver det for dyrt. Efter hvad vi kan finde ud af, vil det først ske i foråret 2013.

 

Sven-Åge Westphalen

Formand

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk